Als uitvloeisel van het KNAW-rapport Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland. Een eerste kritische reflectie heeft het DSW (Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen) waarin de decanen van de faculteiten sociale wetenschappen zijn georganiseerd, de Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen (CSSW) ingesteld die een analyse heeft gemaakt van sterke en zwakke aspecten in deze sector en van de kansen en bedreigingen, en deze SWOT-analyse aan te vullen met aanbevelingen.

De leden van CSWW zijn:
  • Paul Schnabel, socioloog, universiteitshoogleraar te Utrecht en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (voorzitter).
  • Prof. dr. Bert Klandermans, sociaal psycholoog, oud-decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam en voormalig voorzitter DSW.
  • Prof. dr. Philip Spinhoven, klinisch psycholoog, oud-decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden.

De commissie wordt ondersteund door dr. Henk van Rinsum, bestuurssecretaris Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

>>> Lees het laatste nieuws

31 oktober 2014
Sectorplan Sociale Wetenschappen